Zavoli Gas Point Srbija

Zavoli Gas Point  Srbija je mreža ovlašćenih servisa koji ugrađuju i servisiraju opremu za pogon motornih vozila na tečeni naftni gas renomiranog italijanskog proizvođača Zavoli.

U osnovi ideje o nastajanju Zavoli Gas Point Srbija, prepoznata je potreba dela tržišta koje isključivo i beskompromisno traži najviši kvalitet opreme i usluga za odgovarajuću cenu.

Oprema najvišeg kvaliteta, intenzivna tehnička podrška i stručno osposobljavanje  servisera su predpostavke sa kojima Zavoli Gas Point Srbija može uspešno da odgovori svim zahtevima tržitšta u  zoni korišćenja tečnog naftnog gasa.

Konverzija pogona dizel motora na metan

 

                                      

Posle uspešnog testiranja na dizel motorima nove generacije, fabrika Zavoli  tržištu je  ponudila paket opreme za pogon motornih vozila na metan. Vlasnici komercijalnih vozila sa pogonom na dizel gorivo, zbog velikog broja kilometara koje prelaze u toku eksploatacije,  su jedna  od ciljnih grupa koja će sigurno prepoznati svoj interes i odlučiti se za metan kao pogonsko gorivo. Generalni zastupnik fabrike Zavoli za Srbiju firma Stanišić D.O.O, preko servisne mreže, obezbeđuje uredno snabdevanje opremom, servisiranje, kao i obaveze koje proizilaze iz garantnih uslova za ugrađenu opremu.

 

biciklistički klub Spartak -
biciklistički klub Spartak -
biciklistički klub Spartak -
biciklistički klub Spartak -

 

METAN

Prirodni gas (metan), osim u domacinstvima i inustriji, više decenija se koristi i kao gorivo za pogon motornih vozila. Njegove karakteristike ga svrstavaju medu ekološki najcistija goriva sa jedne, i sa druge strane prilikom upotrebe u motornim vozilima ima veoma povoljna svojstva u toku sagorevanja u cilindrima motora, što rezultira veoma niskom potrošnjom po predenom kilometru. U prilog ovome govori i njegova oktanska vrednost koja se izražava brojem 140, dok je za tecni naftni gas 115, a za benzin 95.

opširnije...   

 

 

 

Zahtev za ponudu

(ukoliko želite konkretnu ponudu za vaš automobil popunite ovaj zahtev)