Aktuelno

Atestiranje opreme za TNG

 Ukupna cena atestiranja prilikom nove ugradnje kao i prilikom izgradnje opreme za TNG je zbir cena za usluge  Agencije za bezbednost saobraćaja i cene usluge atestne kuće. Prilikom produženja postojećeg atesta, evidentiranog u saobraćajnoj dozvoli, cena atesta je samo iznos koji naplaćuje atestna kuća.

 

Izmene Pravilnika o ispitivanju motornih vozila sa pogonom na TNG

 U Službenom glasniku Republike Srbije od  16. decembra 2014. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ispitivanju vozila gde se u članu 5. dodaje  podtačka 3) koja glasi:

„3) komponente uređaja i opreme moraju biti međusobno usklađene prema smernicama proizvođača uređaja i opreme shodno karakteristikama motora.

Izmene Pravilnika o ispitivanju motornih vozila sa pogonom na TNG

 U Službenom glasniku Republike Srbije od  16. decembra 2014. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ispitivanju vozila gde se u članu 5. dodaje  podtačka 3) koja glasi:

„3) komponente uređaja i opreme moraju biti međusobno usklađene prema smernicama proizvođača uređaja i opreme shodno karakteristikama motora.

Stručno usavršavanje servisera Zavoli gas point Srbija

 Dana 26. oktobra 2013. godine u prostorijama firme Stanišić D.O.O, generalnog uvoznika opreme Zavoli, u Futogu održan je jednodnevni seminar u cilju redovnog usavršavanja servisera Zavoli gas point Srbija. Tema usavršavanja bila je oprema za konverziju za pogon na TNG novog paketa opreme "Bora" koji u različitim vezijama pokriva gamu motora od 3 do 8 cilindara sa najrazličitijim podverzijama ubrizgavanja benzina kao što su motori sa turbo punjačima, dva benzinska injektora po cilindru td. 

Atestiranje autogasnih sistema - konačna priča

 Konačno je stavljena tačka na nedoumice i zabune oko tumačenja odredaba Pravilnika o ispitivanju motornih vozila koje se odnose na atestiranje autogasne opreme, koje su najvećim delom izazvane napisima u nekoliko brojeva revije SAT.Naime, Agencija za bezbednost saobraćaja je dala detaljna uputstva atestnim kućama, a preko Udruženja servisera i uvoznika autogasne opreme i uvoznicima i serviserima o standardima koji se moraju ispoštovati prilikom uvoza, instaliranja i atestiranja autogasne opreme.

Atestiranje autogasnih sistema

 Primena novog Pravilnika o ispitivanje vozila samo što je počela, a u poslednje vreme se o istoj dosta govori i piše i to sa pogledom iz različitih uglova koji uglavnom odslikavaju želje i interese autora takvih informacija. Osim neodgovornih izjava pojedinaca kojima je odgovornost za javno izgovorenu reč  nepoznata kategorija, ovde spada i  tekst revije “SAT”, čiji su se i raniiji tekstovi sa temom autogasa morali čitati se velikom rezervom.

Osnovano poslovno udruženje "Auto Gas"

Radi  unapređenja i usklađivanja delatnosti u oblasti servisiranja i uvoza autogasne opreme 1. decembra 2012. godine osnovno je Udruženje servisera i uvoznika autogasne opreme "AUTO GAS".

 

Ciljevi poslovnog udruženja:

Servisiranje opreme za TNG u garantnom roku

U cilju ispunjenja tehničkih uslova propisanih uputstvom o održavanju opreme za TNG u garantnom roku, kako bi oprema pravilno funkcionisala, a vlasnici vozila mogli da ostvare prava navedena u garantnom listu,  neophodno je:

1. Pridržavati se servisnih intervala koje je proizvođač naveo u servisnoj knjižici,

Metan

Polako ali sigurno, prirodni gas (metan), osim u domaćinstvima i industriji, nameće se kao logično  rešenje i kao alternativno gorivo za pogon motornih vozila. Uz izuzetnu čistoća u toku sagorevanja koja ga favorizuje kao gorivo koje zadovoljava sve ekološke kriterijume, njegova cena se nameće kao faktor koji se mora uzeti u obzir u svakoj ozbiljnoj računici u kojoj se govori o ekonomičnosti.

Potrošnja gasa

Da li je normalno povećanje potrošnje gasa i koliko u odnosu na benzin? Ovo pitanje je uvek aktuelno i prvo je u nizu pitanja potencijalnih vozača vozila na gas, kao i onih koji već odavno koriste ovu vrstu goriva. Odgovor je da. Razlog leži u fizičko hemijskim osobinama ove dve vrste goriva.