Atestiranje autogasnih sistema

 Primena novog Pravilnika o ispitivanje vozila samo što je počela, a u poslednje vreme se o istoj dosta govori i piše i to sa pogledom iz različitih uglova koji uglavnom odslikavaju želje i interese autora takvih informacija. Osim neodgovornih izjava pojedinaca kojima je odgovornost za javno izgovorenu reč  nepoznata kategorija, ovde spada i  tekst revije “SAT”, čiji su se i raniiji tekstovi sa temom autogasa morali čitati se velikom rezervom. Cifre koje su se pojavljivale kao konačna cena atestiranja opreme za pogon motornih vozila na tečni naftni gas nemaju nikakvu osnovu i nikome nije jasno kako je do ove računice došlo.

 Šta je istina. Pravu informaciju svako može da dobije pažljivim čitanjem samog Pravilnika koji je je svima dostupan na sajtu  Agencije za bezbednost saobraćaja.

 Ukratko, novi pravilnik stavlja tačku na dosadašnju praksu uvoza i ugradnje paketa opreme bez odgovarajuće homologacije, uvoza jeftine opreme različitih proizvođača i sklapanja u oblik konačnog seta sa egzotičnim nazivom za ugradnju u domaćim radionicama i što je još važnije tačku na mogućnost atestiranja takvog paketa opreme.

 Iz ugla gledanja vlasnika koji imaju nameru da u svoje vozilo ugrade opremu za pogon na TNG to su izuzetno dobre vesti jer bi novi pravilnik, ukoliko se bude striktno primenjivao trebao da ih oslobodi beskonačnog lutanja u potrazi za informacijama pre ugradnje i straha da će tek nakon ugradnje imati problem sa atestiranjem ili  tek sa pojavom nekog problema u funkcionisanju saznati pravu istinu o kvalitetu opreme koji su ugradili.

 Što se tiče mreže servisera Zavoli gas point Srbija, u delu koji se odnosi na kvalitet opreme italijanske firme Zavoli, koja se uvozi i ugrađuje u servisima ovog udruženja,  gledano kroz prizmu novog Pravilnika, nije se dogodilo ništa novo.

 Naime, serviseri mreže Zavoli gas point Srbija su i do sada imali na raspolaganju i ugrađivali isključivo opremu koja u potpunosti ispunjava strandarde koje propisuje novi pravilnik. Prema tome cena ugradnje paketa opreme Zavoli ostaće ista za sve tipove automobila. U svemu se kao razlika pojavljuje samo taksa koja se primenom novog pravilnika uplaćuje Agenciji za bezbednost saobraćaja i ona iznosi oko 3.500,00 dinara.