Atestiranje autogasnih sistema - konačna priča

 Konačno je stavljena tačka na nedoumice i zabune oko tumačenja odredaba Pravilnika o ispitivanju motornih vozila koje se odnose na atestiranje autogasne opreme, koje su najvećim delom izazvane napisima u nekoliko brojeva revije SAT.Naime, Agencija za bezbednost saobraćaja je dala detaljna uputstva atestnim kućama, a preko Udruženja servisera i uvoznika autogasne opreme i uvoznicima i serviserima o standardima koji se moraju ispoštovati prilikom uvoza, instaliranja i atestiranja autogasne opreme. Konačna cena atesta iznosi ukupno 9.000,00 dinara što se vidi i iz uplatnica koje su sastavni deo dokumentacije koju priprema serviser nakon instaliranja autogasne opreme. Iz kojih izvora su novinari i sagovornici revije SAT dobili podatke o cenovniku atestiranja koji je zbunio sve koje je ova tema interesovala i ovoga puta nije poznato. Kakvim će nas naslovima i tekstovima ova revija ubuduće zbunjivati ostaje da se vidi.