Osnovano poslovno udruženje "Auto Gas"

Radi  unapređenja i usklađivanja delatnosti u oblasti servisiranja i uvoza autogasne opreme 1. decembra 2012. godine osnovno je Udruženje servisera i uvoznika autogasne opreme "AUTO GAS".

 

Ciljevi poslovnog udruženja:

  • doprinos poboljšanju statusa delatnosti servisera i uvoznika atogasne opreme;
  • ujedinjavanje uslova poslovanja u delatnosti servisera i uvoznika autogasne opreme;
  • podsticanje razvoja transfera tehnologije o znanju u oblasti servisiranja autogasne opreme;
  • doprinos efikasnijem i kvalitetnijem pružanju usluga iz oblasti servisiranja autogasne opreme;
  • proširenje i unapređenje stručne i ekonomske saradnje sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
  • pružanje stručne i pravne pomoći članovima;
  • ostvarivanje drugih ciljeva od zajedničkog interesa za delatnost u celini.

Član poslovnog udruženja može biti svako pravno ili fizičko lice koja obavlja delatnost uvoza i servisiranja autogsne opreme.