Potrošnja gasa

Da li je normalno povećanje potrošnje gasa i koliko u odnosu na benzin? Ovo pitanje je uvek aktuelno i prvo je u nizu pitanja potencijalnih vozača vozila na gas, kao i onih koji već odavno koriste ovu vrstu goriva. Odgovor je da. Razlog leži u fizičko hemijskim osobinama ove dve vrste goriva.

Tako 1 kg TNG u tečnom stanju približno iznosi 1,75 litara, a 1 kg benzina približno 1,4 litra, gde, ako zanemarimo neznatnu razliku u energetskom bilansu proizilazi da je potrošnja veća za 25%.Ta razlika se još neznatno smanjuje, obzirom da TNG oslobađa neznatno veću količinu energije, približno 11000 Kcal/kg, a benzin približno 10200 Kcal/kg. Daljom matematičkom proporcijom moguće je izračunati tačnu razliku, 1.75:1.4=1.25*(10200:11000)=1.25*0.92=1.15. Vidi se da je računska potrošnja gasa oko 15% veća od potrošnje benzina. Na dodatne vrednosti utiču i stanje motora, sistema za paljenje, vrsta i tip uređaja kao i način podešavanja, kao i uspešnost da se vozilo što je moguće više prilagodi za rad na TNG. Razliku u potrošnji je moguće smanjjiti ali svakako na račun performansi motora dok radi na TNG. Ne treba zaboraviti da je TNG alternativno gorivo, gde se pomoću sistema za konvertovanje automobil prilagođava da kao pogonsko gorivo koristi TNG. Slučajevi gde je potrošnja gasa znatno manja ispod potrošnje benzina svakako nisu merodavni i ne treba ih uzimati kao merodavne, a razlog je vrlo jasan. Sistem za benzin je neispravan, te sa enormnom potrošnjom istog i nije validan za poređenje.