Stručno usavršavanje servisera Zavoli gas point Srbija

 Dana 26. oktobra 2013. godine u prostorijama firme Stanišić D.O.O, generalnog uvoznika opreme Zavoli, u Futogu održan je jednodnevni seminar u cilju redovnog usavršavanja servisera Zavoli gas point Srbija. Tema usavršavanja bila je oprema za konverziju za pogon na TNG novog paketa opreme "Bora" koji u različitim vezijama pokriva gamu motora od 3 do 8 cilindara sa najrazličitijim podverzijama ubrizgavanja benzina kao što su motori sa turbo punjačima, dva benzinska injektora po cilindru td. 

Ovo je još jednom bila prilika da se sa jedne strane potvrdi orjentacija fabrike Zavoli ka najkvalitetnijim rešenjima kada je u pitanja razvoj i proizvodnja opreme za konverziju motora za pogon na tečni naftni gas,  i sa druge strane veoma odgovoran stav kada je u pitanju tehnička podrška serviserima i doslednost u poštovanju  obaveza iz garantnog roka za instaliranu opremu.

Paketi opreme "Bora" su garant da će se Zavoli sigurno održati u samom vrhu kada je u pitanju konverzija motora za pogon na TNG.