Sistem za motore sa indirektnim ubrizgavanjem bez katalizatora (LPG)

Namanjen je za motore koji za pripremu mešavine gorivo-vazduh koriste indirektno ubrizgavanje, ali nisu opremljeni lambda sondom. Nema automatsku regulaciju mešavine gasa i vazduha pa je potrebna stručnost za pravilno podešavanje. Automatizovan je po pitanju prelaska sa pogona na benzin na pogon na gas.
Kada se stručno ugradi i podesi daje izvanredne rezultate.

Not catalyzed injection
Isparivac
Elektroventil
Prekidac
Mesac
Multiventil
Utakajuci ventil
Rezervoar