Sistem za motore sa indirektnim ubrizgavanjem sa katalizatorom (LPG)

Namenjen je za motore koji za pripremu mešavine gorivo vazduh koriste indirektno ubrizgavanje. Kvalitet mešavine gasa i vazduha se obezbeđuje korišćenjem računara koji na osnovu informacije o lambda vrednosti koriguje količinu gasa koja će biti pomešana sa vazduhom i time obezbediti optimalno napajanje u svim uslovima i svim režimima rada motora.

Catalyzed injection
Isparivac
Elektroventil
Prekidac
Lambda
Mesac
Multiventil
Utakajuci ventil
Rezervoar