MDS - Metal

MDS - metal

Kragujevac 063/636-577

 

Autogas - prateća oprema

                            Mešači                                                                                                   Pumpa za pretakanje gasa

                                                                                                                                               

Pumpa za pretakanje namenjana je za pretakanje tečnog naftnog gasa iz boca koje se koriste u domaćinstvu, kao i rezervoara namenjenih za snabdevanje gasom privrednih i objekata za stanovanje. Ima dve vrste pogona. Ručni i pneumatski. Potrošnja vazduha prilikom korišćenja pneumatskog dodatka je na nivou prosečne potrošnje pneumatskih alata. Pumpa je atestirana na Mašinskom fakultetu u Nišu, atest br. 612-22-11/2010.