Elektroventil za gas

Elektroventil za gas služi za kontrolu protoka gasa od rezervoara do isparivača i u njemu se nalazi i filter za gas, koji se menja po potrebi.