Injektori

Injektori su namenjeni za doziranje gasa koji dolazi iz isparivača za pojedinačne cilindre. Njima upravlja ECU. Injektor je povezan na ulasku pomoću priključka na cev koja dolazi iz reduktora i na izlazu sa kalibriranom diznom ili odlivkom u zavisnosti od tipa injektora koji se koristi, na cijev koja je povezana sa usisnom granom, u blizini usisnog ventila. Dimenzije izlaznih dizni se biraju u skladu sa snagom motora.