Isparivač

isparivac

Isparivač ima dve funkcije: da smanji pritisak gasa i da taj isti gas prevede iz tečnog u gasovito stanje pre uvođenja u motor. Smanjenje pritiska se postiže sistemom membrana i opruga unutar isparivača a isparavanje gasa se postiže grejanjem pomoću rashladne tečnosti iz motora. Dakle, u motor se dovodi zagrejan gas pod niskim pritiskom (oko 0,8 bara) i na taj način se postiže idealna smesa za sagorevanje u motoru.