Komutator

Komutator je elektronski uređaj koji omogućava obavljanje funkcija promene vrste goriva, pokazuje nivo gasa te signalizira abnormalne situacije (manjak gasa, kvar, ponovna automatska komutacija na benzin itd.), kako putem LED lampica, tako i korišćenjem zvučnog signala. Modernog je dizajna i krajnje ograničenih dimenzija koje olakšavaju njegovu ugradnju na komandnoj tabli vozila.