Mešač

Mešač - Montira se na vrh karburatora ili usisne grane.Namenjen je da reguliše odnos gasa i usisanog vazduha kako bi se u usisnoj grani obrazovala odgovarajuća mešavina.