Multiventil

Multiventil se nalazi na rezervoaru. Na njemu se nalaze dva ventila kojima se ručno može otvoriti/zatvoriti gas koji teče ka isparivaću. Na multiventilu se nalazi i pokazivač nivoa tečnog gasa, te ventil koji u slučaju loma odvodne cevi automatski zatvara rezervoar, te ventil koji ograničava punjenje rezervoara na 80 % zapremine. Sve ovo je na pogodan način smešteno u sistem za ventilaciju, da bi se sprečilo prodiranje gasa u putnički prostor.