Prekidač

Prekidač se smešta na instrument panel i služi za izbor goriva (benzin ili gas).