Utakajući ventil

Utakajući ventil, koji služi za utakanje gasa u rezervoar, nalazi se na zadnjem spoljnom delu vozila.